Vidéki OrfeuszVálogatott versek

Tartalom

Elsőnek 5
Elsőnek 7
Fogvájó 7
Ősz 7
Alma 8
Ceruzával írt vers 8
Sirálymellcsont 9
Képeslap 9
Csendélet 9
Eső 10

Arckép forradással 11
Körénk is kört rajzoltak a vízen 11
Golfpályát nyírtam 12
Gyümölcsszállítmányok az éjszakában 13
Doreen 2 13
Gerilladalok 17
A fehér homoknál 19
Mint egy dobot üti előbb kecskebőr ruhánkat át 19
Puha mozdulatok 20
Vadásznapló 21
Tollai forogva hullanak alá 21
Százszor harapok szivacsba 22
Nemsokára előszedik korcsolyáikat 22
A folyó már zavaros 23
Bábel tornya 24
A kutyák messzire előreszaladtak 25
A robbanás bearanyozza 25
Már egymást kerestük 26
A hegy magába fordul 27
Ahogy e kisvároson átvonultam 27
Merre is induljak 28
Az ellenség birsalmát rázott 28
Ma végre muszáj volt 29
Úgy kezdődött 29
A komlólugasban 30
Iniciálék méregzöld kertecskéiben 31
Vásári drótgyűrű 33
Bizony 33
A kutya 34
Szénát húznak a lovak 35
Az inga 35
Díszes kis szarkofágokban 36
Ólmot ütögetve 37
Kilakoltatás 37
Holdkóros Orfeusz 38
Agyagba csomagolt combod 38
Vasreszelék 41
Idegen szövetek 47
Sarah a súgólyuk felett 49
Tizenkét órával visszatérése után 49
Nem lehet bűn nélkül hordani 49
100 éves a margarin 49
Luther halála 50
Lyuggatott gumicső 50
Málnakör 51
Legyek karfiol 53
Cím nélkül 91
Nullás liszt 103
Kis kerékpár gurul 105
Lobogtatod a fehér zászlót 105
Meg ne feledkezz 106
Semmi sincs veszve 106
Kúszok utána 107
Nézem az arcom 108
Az még nem a halál 108
Lent kecskék 109
Sírfeliratok 110
Az indigókockák 110
Fekete torkú 112
Koponyám Verlaine-é 113
Egy iskolapadra 114
Íróasztalomra 115
Vitéz nagyanyám 118
Félálomban 121
Nullás liszt 124
Vizesnyolcas-tüzesnyolcas 135
És kedvesemnek agyar-ék 147
Re-kapituláció 159
Változatok gipszre 197
Celebesz Celebesz nélkül 209
Wilhelm-dalok 223
Pinakotéka 257
Ady 259
Szilágyi Domokos 259
Németh László 259
Kavafisz és Rimbaud 259
Bartók 260
Kodály 261
Két teniszütő 264
Szenteleky 272
Szirmai 277
Csontváry Mosztárban 278
Konjovic 283
Makro Celebonovic 284
Sáfrány kis teknőc-rajzára 285
Ady lép 286
Kormos 288
Bojam Bem 289
Az uralkodó csúcs 291
A zsilett kora 323
Szőke fürtök 325
Megszakadt párbeszéd 325
Farmernadrágom ibisztojásszínűre festett volna tán 326
Patinát könnyező 326
Prózavers 327
Olvassak csak nyugodtan tovább 329
A félelem tengere 329
A vérengző nyuszi 330
Az a nap, az a táj 332
Ó, te cédák legszebbike! 332
Törd ketté ciklámen ceruzád 333
Nincs visszaút 334
Fenn a kék padláson 334
Lehetséges 337
Nagy rút hal 337
Öt örökíró 338
Hamuszobrocskák 338
Egy kicsit szobrász és ortopéd cipész is 340
A végső és felettébb megnyugtató konklúzió 340
Így sokkal sűrűbb 342
Az ecetgyár kéménye 343
Nem találtam céltáblát? 343
Szépek 345
Akárha a ház szerkezete 345
Kőkönyv 346
Ferkelt se 347
Amit nem írtam 348
Orientális muzsikára mozgó pók 349
Ciklámen ceruza 350
Narancsbélyeg 350
Kiskert 351
Borzasztó ülni az éj kivilágított kirakatában és írni 351
Miért is? 353
Könyökcsövet is 354
Halkabban, mint árnyékom 354
Megérintem az asztalt 355
Á la Magritte 355
Garrard 355
Galambtojásnyi 356
Akár egy szép impresszionista festmény fehér kalapos figurája 357
Szigorúan a szép, azaz a rút szférájában  358
Szarucsipesz 359
Visszhang 359
Az ideg zúgása 361
Netán valami rést lelek 361
Átlesek: megrendítő látvány! 362
Nevetséges lenne 363
Kékké lettek 364
A lila tengeren 365
Döfnek-e? 366
Itt élni is lehetne 366
Ki! El! 368
Epilógus 369