Klímavédelem

Tolnai Ottó: Világítótorony eladó, 2010, zeTNa kiadó

Tolnai könyve valójában beadekker, de olyan, amelyben a javasolt útvonalak és az útvonaljavaslatok története egyszerre, tehát több rétegben rajzolódik ki az utazásnak a történetével-tapasztalatával és az azt megörökítő filmfelvétellel összhangban. Jánossy Lajos kritikája Tolnai Ottó: Világítótorony eladó c. kötetéről.

Semmis dolgok lexikona

Tolnai Ottó: A pompeji szerelmesek. Fejezetek az Infaustusból. Zanin Éva írása

A Tolnai Ottó 1999 és 2006 között született prózáiból összeállított, 2007-ben megjelent válogatás ismerős, otthonosan belakható univerzum. A kötet az időtlenül folyó végtelen monológ egy szelete, amely az új olvasót is úgy vendégeli meg, mintha az mindig is benne élt volna a Tolnai-kozmoszban.


Jánossy Lajos: „A részletek, a kicsiségek”

Tolnai Ottó: A pompeji szerelmesek, Szignatúra, 2007

…a terepet állandóan pásztázó figyelem a romok közül bogarássza ki és a romok alól menti meg, emeli fel – legkevésbé sem a gyűjtés eredményeit preparátumként üveglap alá fojtó – Tolnai terminus technicusa szerint: a „semmis”dolgokat.


Mikola Gyöngyi: A szépség szóródása

(utó-utószó) A 2007-ben megjelent gyűjteményes versekötet utószava

„a nyelv minden, mivel a semmi hangja, mert a dolgok, a hullámok és az erdők legbelsőbb hangja”


Rácz Péter: Tolnai Ottó: Ómama egy rotterdami gengszterfilmben

Ómama nincs, mondja egyik kedvenc, néhány verse miatt kedvenc Tolnai-kötetem (Versek könyve) Ómama című versében a szerző, és a kedvencek között nincs is ez a most vers-regényciklussá terebélyesedett vers. "Ómama nincs a zöld almáriumban … mégis befekszem olykor a zsírszódával súrolt fiókba / mert mondom szép ilyesfajta tiszta / valamint nyers költészetet csinálni", és ebben a szinte találomra kiválasztott versben szinte egy könyvismertetéshez elegendő motívumot lehet találni.


Bodor Béla: Tolnai Ottó: Ómama egy rotterdami gengszterfilmben Regény versekből

Vannak a versekben az élőbeszéd darabosságára, töredezettségére emlékeztető mozzanatok, elsősorban a sok ismétlődés, újra és újra nekirugaszkodás egy-egy mondatdarabnak (mert egész mondatot nemigen találunk), de ez a körülményes nyelvtúrás gyakran valami szép, ihletett szóképet fordít ki magából és a beszédközegből.


Fekete J. József: „Tisztára súrolt kisvilág”

– Tolnai Ottó: Költő disznózsírból. Egy rádióinterjú regénye. Kérdező: Parti Nagy Lajos. Kalligram, Pozsony, 2004, 400 o., 2990 Ft

– Mikola Gyöngyi: A Nagy Konstelláció. Kommentárok Tolnai Ottó poétikájához. Alexandra Kiadó, Pécs, 2005, 136 o., 1699 Ft

– Tolnai Ottó: Szög a nadírban. (Kovács Antal naplója) Alexandra Kiadó, Pécs, 2005, 63 o., 1699 Ft

– Tolnai Ottó: Ómama egy rotterdami gengszterfilmben. Regény versekből. zEtna, Zenta, 2006, 244 o., 2000 Ft


Tolnai-konfesszió(k)


Nagy Boglárka: Belébeszél minden

Tolnai Ottó: Ómama egy rotterdami gengszterfilmben

Regény versekből - így szól Tolnai hat ciklusból álló, új verseskönyvének alcíme, mely a vajdasági zEtna Kiadó "Vulkánfíber" című sorozatának hatodik köteteként jelent meg a könyvhétre. Míves kiállítású kis könyvecske, borítóján egy klaszszikus holland "ómamával", Vermeer Utca Delftben című képének varrogató öregasszonyával. A kötet néhány fényképpel, a szerző jegyzeteivel, kommentárjaival és végül Mikola Gyöngyi utószavával megvalósítani látszik Tolnai régi vágyát: "ilyen egyszerű kis könyveket kellett volna csinálni".


Horkay Hörcher Ferenc: Az azúr mindenese

Tolnai Ottó: Költő disznózsírból

Divatba jöttek a beszélgetőkönyvek. És milyen jó, hogy így van. Bár a magukra adó művészek közül sokan nem szívesen állnak kötélnek, amikor valaki azzal keresi meg őket, hogy beszéljenek kötetlenül önmagukról, életútjukról, művészi fejlődésük állomásairól, szerencsére vannak kivételek. Legjobb kortárs íróink közül is egyre többen éreznek rá e különös keverék műfaj (írott beszélgetés) rejtett tartalékaira.


Kántor Lajos: Tolnai Ottó glóbusza – enciklopédia vagy pókháló?

Ez is, az is. Nézőpont, értelmezés kérdése. Ha ugyanis egymás mellé rakjuk a hatvanötödik évében járó, a Szabadka melletti Palicson élő író már rég kiteljesedett életművének egyes elemeit, a különböző műfajú alkotások motívumait, mindenekelőtt a Tisza alsó folyásától meghatározott térség, azon túl az egykori Jugoszlávia (le egészen az Adriág), Dél- és Kelet-Közép-Európa, sőt mondhatni Európa valóságos enciklopédiáját kapjuk.