Jó illatú

Kiment a tágas tornácra

hogy megforgassa az asztalon száradó

citromfüvet

majd dolga végeztével

ahogy visszafelé menet orrához emelte

jó illatú ujjait

megpillantotta magát a kanári kis

szívformájú vásári tükrében

hirtelen lelassította lépteit

(még volt három lépés az ajtóig)

valami olyasmire gondolt

hogyan kellene most ilyen ujjakkal

a kis tükörben

a kis tükörbôl adekvátan folytatni életét

egy év se múlott

véletlen arcához találta emelni ujjait

szarszagúak voltak

de augusztusban

amikor az ôszibarackcefrét kezeltem

ujjaimmal törtem át naponta a 100 literes hordót

ismét illatozni kezdtek az ujjaim

akár verseket kezdhettem volna

újfent hajtogatni (fabrikálni) velük

még ha üres

egyszer már hajtogatott

kombináltporos papirosból is

mint hajtogatott volt repülôket hajókat

haldokló nagynéném magdaléna

egy napon halálából is

küldözgetni kezdi nekem

kombináltporos papirosból

hajtogatott repülôit hajóit

s annál valóban nem lesz szebb látvány ahogyan

a halál felségterületérôl szépen átlebegnek

a kombináltporos papirosból

hajtogatott repülôk hajók

átlebegnek hozzám

ide ebbe az istentelen zónába amelybôl

struccpoétikámból kifolyólag

(egyfajta gyerekes zum trutz

illetve öregkori csúz

mintsem valami önsajnáló avagy hôsies póz)

sajnos nem mozdulhatok immár.