Versek

Legyek karfiol

Legjobban mégis a Karfiolos pepita füzetet sajnálom, noha jól emlékszem, az egész füzetben a torz virágot mint olyant próbáltam, nem nagy sikerrel, szócikkbe sajtolni. A versekben talán fellelhetô némi nyoma ennek a munkának, ugyanis a Legyek karfiolban, vagy a Világporban, hol emberi agyhoz - az ember hugyagya, mint virág -, hol pedig angyali ürülékhez hasonlítottam volt a karfiolt.

Tolnai Ottó


Gogol halála

A Gogol halála elképzelésekor nemcsak a rövid prózaforma, hanem a történetekből létrehozható szőttes, rongyszőnyeg lehetőségei lebeghettek az elbeszélő szeme előtt. Ebből nő ki a mozzanat-mozaik műfajkoncepció és kötetkompozíció.


Ördögfej

"Fiatal koromban a homokvárak megszállott építôje, kapitánya, valójában médiuma voltam, errôl írtam is egy ifjúsági regényt (Ördögfej)."


A borítót és az illusztrációkat eredeti gyerekrajzok felhasználásával Kapitány László készítette.


Rovarház

Tolnai Ottó első regénye. Az 1968-as regénypályázaton indult, megvásárolt pályamű.


Tolnai Ottó Rovarház című, 1969-ben megjelent regénye olyan formaelveket hordoz, amely lét- és irodalomszemléleti mögöttesével egyetemben felmutatja a magyar próza paradigmaváltásának lehetséges irányát.

A Rovarház rejtvényszerű képírásként, titkosírásként definiálódik. Metajele a pornográf naptár és a pók/rovar. Mindkét embléma a metanarratív beszéd kiteljesedését biztosítja.


Agyonvert csipke

Megjelent Tolnai Ottó kollázsaival.

...az ő poétikája, teljes költészete, Hamvasnak az indián asszonyok szövéséről szóló esszéjéből ered, ezt továbbgondolva, ezt átlátva a csipkeverésre utal, arra, hogy versei együtt, olyan akár az agyonvert csipke.

Weiner Sennyey Tibor


Valóban mi lesz velünk

(Domonkos Istvánnal)

Megjelent Végel László utószavával, Domonkos István, Kapitány László és Tolnai Ottó kollázsaival.


Domonkos Istvánnal közös verseskönyve a Symposion könyvek sorozatban, az Új Symposion könyvmellékleteként jelent meg.


Sirálymellcsont


Sírfeliratomitt nyugszik stb. az

ki madárfejét

üvegfalban ütötte szét Maurits Ferenc rajzaival 


Homorú versek

Tolnai Ottó első verseskötete, amely megjelenésének évében Tolnai Zágrábba költözik, filozófiai tanulmányokat folytatni.


Az 1963-as Homorú versek (Tolnai Ottó) a házépítés princípiumára hivatkozik (Utolsó előtti vers), Költő-én épít és homorít egyszerre, a házépítő magatartás is eltér a megszokottól: nem a falfelhúzásra, hanem az ablakszaporításra koncentrál. Az ablak sem kifelé hívogat, hanem befelé csalogat... (Hózsa Éva)