Bertók Beatrix: Tolnai Ottó: Prózák könyve

Egy könyv akkor él, ha "aktualizálják", vagyis olvassák. Én most Tolnai Ottó vajdasági író Prózák könyve című elbeszéléskötetére szeretném felhívni az irodalombarát figyelmét. A kötet 1987-ben jelent meg az újvidéki Forum Könyvkiadónál. S ha netán sikerül fölkeltenem az olvasó érdeklődését, sajnos nincs más választása, utána kell járnia ezeknek a szövegeknek, mivel – legjobb tudomásom szerint – jelenleg nem kapható a kötet a könyvesboltokban, sem pedig a könyvtárakban nem található meg.


Molnár Krisztina: Nem fog csalódni

Thomka Beáta (szerk.): Tolnai-symposion

Olyan gyűjteményt tart kezében az olvasó, amely nemcsak a szakma számára készült, hanem a Tolnai Ottó műveit kedvelő, valamint az irodalomtudomány iránt érdeklődő laikus közönség számára is.


Piszár Ágnes: A semminél alig több

Tolnai Ottó: Balkáni babér

Tolnai Ottó Balkáni babér c. kötetében költészeti méréseket végez, miközben megszabadul a verstől idegen anyagoktól. A legnehezebbre vállalkozik: élet- és világtapasztalatból von le poétikai következtetéseket. Módszere annyira autentikus, hogy nem merészség vele kapcsolatban irodalomteremtő erőt emlegetni. Felsorakoztatja a verssel rokon minőségeket, így építve fel költői vízióját az irodalomról.


Keresztury Tibor: "Lőttek az egésznek"

Tolnai Ottó: Balkáni babér

1


Menyhért Anna: A katalekták otthontalansága

Az ÉS könyve júniusban: Tolnai Ottó: Balkáni babér. Katalekták. Jelenkor Kiadó, 2001. 237 oldal, 1500 Ft

Tolnai Ottó szövegeinek azon alapvetõ sajátossága, hogy sokféle szinten és módon képzõdnek egymásból: a mondatokon belüli kapcsolódásoktól kezdve a köteteket összekötõkig, a témák és motívumok variatív, jelentésbõvítõ ismétlõdésétõl az asszociációk képi és fogalmi vonatkozásokat váltogató és elegyítõ hálójáig, a mûfaji keretek e kapcsolóelemek révén történõ felbontásáig és átjárhatóvá tételéig; valamint az a tény, hogy e mennyiségileg is igen jelentõs életmû magyarországi recepciója egy, az 1990-es évek elején bekövetkeze


Thomka Beáta: Tolnai '68, '92, '98

Tolnai Ottó művészetéről

Tolnai Ottó irodalmi tevékenysége több mint négy évtizedet ölel fel. 1968-ban, amikor érettségizô diákként személyesen is megismerhettem Újvidéken, már díjazott költô volt. Elsô kritikám megírásakor, melynek elbírálásában részt vett, nem tudtam, hogy szövegemet publikálni fogja az Új Symposion, sem azt, hogy kritikus válik belôlem, és munkatársa leszek, s azt még kevésbé, hogy pontosan harminc esztendô múlva a Kossuth Klubban fogom Tolnai Ottót méltatni. Ha azt állítanám, hogy már akkor értô olvasója voltam, nem mondanék igazat.


Radnóti Zsuzsa: Magányra ítélve

(Tolnai Ottó drámáiról)

A tanulmány Tolnai Ottó Végel(ő)adás című kötetének utószava, mely a Neoprologus Kiadónál jelenik meg az idén.

A vajdasági Josef Nadj (Nagy József) Jel Színháza napjaink egyik legrangosabb mozgásszínházi társulata. Franciaország az otthonuk, és legsikeresebb előadásukat (Orfeusz létrái) a szintén vajdasági Tolnai Ottó szövegei inspirálták.