Wilhelm-dalok

Wilhelm-dalok

avagy a vidéki orfeusz

Aligha csak Tolnai Ottó költészetében jelentett gyökeres fordulatot Wilike felfedezése. Az új magyar költészet egyik ősalakjává nőtt ez a kajla fülű, mezítlábas, vigyori mamlasz, akinek elesettségében nemcsak a margóra szorultság oly jól ismert magyar és nem magyar gyötrelmei összegeződnek, hanem a századunk végére ugyancsak margóra szoruló személyesség és lelki szabadság veszélyeztetettsége is.


Válogatott versek

Ceruzával írt vers

 

Ma (dátum) ennyi meg ennyi órakor

Ha eléd csúsztatom e versféleséget

Azért mégiscsak bolond nagy dolognak

Kellene történni véled

Ceruzával íródott pedig

És még egyszerûbb is lehetne

X-szel jelölném azt a pontot

Amelynek ezt a bolond nagy dolgot

Kellene kiváltania barátom