Versek könyve

Versek könyve

Tolnai a Versek könyvében a "lét hegeit" betűzi, s az "izzó azúrig" jut.

"A műnemi és a műfaji rétegzettség, a nyelvi és kulturális határsértés, a kaleidoszkopikus művészetszemlélet, a mediterrán feeling, az akvatikus gesztusok, a faktografikus mozaikstruktúrák a szétbeszélésnek, a szétírásnak, a repesztések, szakítások kontúrjait, törésirányait, nyomvonalait követő lejegyzésnek, átmásolásnak, átrajzolásnak köszönhetően élesztik újra és reflektálják napról-napra, kötetről-kötetre az „így szeretek én írni/ piszkosan/ piszkozatot csak" (Versek könyve)... tehertételeit és sorozatos kilátástalanságát."